martes, 5 de novembro de 2019

As clases de Ciencias no Longfields-Davidson


O departamento de Ciencias do Longfields-Davidson Heights Secondary School consta de 15 profesores, que imparten as Ciencias Naturais de grado 9 e 10 e tamén Física, Química, Bioloxía ou Xeoloxía en grado 11 e 13.


As sesións de clase de 75 minutos inclúen normalmente unha explicación teórica, resolución de problemas e actividades experimentais de laboratorio. As aulas laboratorio permiten que o alumnado alterne entre unha actividade e outra, respectando sempre os seus ritmos de aprendizaxe. 


Nas actividades de resolución de problemas foméntase a aprendizaxe colaborativa, traballando en equipos que normalmente rotan cada certo tempo. O alumnado participa activamente nas sesións de clase e actividades prácticas, con bastante autonomía; aínda que chama a atención, dende a nosa perspectiva, que o alumnado pode levantarse, sentarse de formas que non se consideran correctas aquí ou incluso utilizar o móbil na clase con fins unicamente recreativos (Instagram, Netfilx, xogos...) 

As actividades prácticas organízanse por estacións de traballo, polas que se desprazan os grupos de alumnos. Normalmente varios profesores utilizan a mesma preparación experimental, co que se optimiza o traballo. 

Durante a miña estancia no centro participei na preparación e desenvolvemento de moitas actividades experimentais. Algunhas das que más me chamaron a atención foron fabricar xeado aplicando as propiedades coligativas das disolucións, descenso crioscópico do xeo ao engadir sal,  enerxía nunha lambetada (osiño de goma), reactividade dos alimentos químicos,... 


Ningún comentario:

Publicar un comentario